Nasz dzień

6.30 – 8.00 – Powitanie, pierwsze zabawy, rozmowy i kontakty indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne w kącikach zabaw, zabawy tematyczne, plastyczno-konstrukcyjne, ćwiczenia językowe dotyczące wybranego tematu.

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.

Porządkowanie sali.

Ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8.00 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania.

Czynności higieniczno – sanitarne.

8.30 – 9.00 – Śniadanie.

9.00 – 10.00 – Zajęcia organizowane z całą grupą (zabawy dydaktyczne, matematyczne, umuzykalniające, ćwiczenia gimnastyczne,zabawa z chustą animacyjną, działalność plastyczno – konstrukcyjna, zajęcia dodatkowe: rytmika, nauka języka angielskiego, zumba, dogoterapia,),

  • „owocowe wtorki” ,
  • środy dniem „małego naukowca”

10.00 – 11.00 – Zabawy według zainteresowań dzieci.

11.00 – 12.00 – Pobyt na świeżym powietrzu.

Zabawy na placu zabaw, gry, zabawy sportowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

11.45 – 12.30 – Obiad.

12.30 – 14.30 – Leżakowanie.

14.30 – 15.00 – Podwieczorek.

15.00 – 16.00 – Opowiadanie, czytanie bajek, słuchanie płyt, spokojne zabawy, tańce, zabawy w kole.

Rozchodzenie się do domu. Indywidualne rozmowy z rodzicami.