Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata – Polska 2019 pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!

W tym roku posprzątam mój kawałek Polski”.